3D tlač ako pomerne nová technológia má stále pomerne úzke zastúpenie v modelovacích softvéroch. Tieto sa prevažne stále špecializujú na strojárske parametrické modelovanie, pretože 3D tlač je stále malý segment trhu.

Spoločne si v krátkosti prejdeme aké druhy modelovacích softvéroch sú aktuálne na trhu dostupné, čo ponúkajú a ako si vybrať ten správny pre nás.

Existujú v zásade 3 druhy priestorových modelovacích softvérov:

1. Objemové parametrické modelovanie,
2. Plošné modelovanie,
3.Voľné modelovanie.

Objemové parametrické modelovanie

Konvenčné metódy výroby (ako sústruženie, frézovanie, vŕtanie, a pod.) vychádzajú práve z jednoduchých geometrických tvarov ako polotovary tyče a kvádre. Pre tieto technológie je objemové modelovanie väčšinou najlepšia voľba z dôvodu jej jednoduchosti a možnosti tvar jednoznačne zakótovať pre výrobu.

Má taktiež veľkú výhodu a tou je parametrické modelovanie, čo je v skratke to, že zmena jedného parametra sa automaticky aktualizuje a prejaví vo všetkých fázach modelu alebo zostavy. Napr. keď upravíme dĺžku modelu, pričom od dĺžky je pevne zadefinovaná aj poloha otvoru, upraví sa automaticky tiež. Táto zmena sa prejaví v zostave aj na výkrese.

V praxi sú pri týchto typoch softvérov využívané taktiež rôzne kinematické analýzy v zostavách, pretože je možné jednoznačne zadefinovať okrajové podmienky.

Plošné modelovanie

Pri 3D tlači už zďaleka nie sme v takej miere technologicky limitovaní. Zložitosť nemá takmer žiadny vplyv na cenu výroby. Preto sa preferuje plošné a voľné modelovanie v priestore, podobne ako keď tvarujeme z kusu modelovacej hliny, tu sa predstavivosti medze nekladú.

Pri tomto modelovaní je možné vytvárať tvarovo zložité povrchy. Je ich možné jednoducho tvarovať, napr ako krídlo lietadla alebo kapota automobilu. Výstupom sú však individuálne povrchy, ktoré je potrebné pred 3D tlačou ešte uzavrieť, aby vznikol objem.

Aj keď je modelovanie zložitých tvarov podstatne jednoduchšie ako pri objemovom parametrickom modelovaní, rozmery tvarov je náročné zadefinovať, čo môže viesť k tomu, že výrobok nebude plniť po výrobe požadovanú funkciu (z dôvodu nepresností modelu).

Zmeny obvykle nie sú parametrické, teda keď vytvoríme zmenu kdekoľvek v procese modelovania, nemusí sa správne aktualizovať.

Voľné modelovanie

Niekedy sa nazýva aj ako organické modelovanie, práve kvôli podobnosti geometrických tvarov s prírodou (stromy, skaly, morské sasanky a pod.).

Výhodou môže byť možnosť prepojenia s tabletom alebo špeciálnym modelovacími hardvérom ovládaným rukami, čo umožňuje lepší a presnejší pohyb v priestore.

Pre 3D tlač je voľné modelovanie ako najvhodnejšia možnosť, ak budeme tvarovať organické alebo iné ťažko definovateľné tvary. Je možné dosiahnuť extrémnej tvarovej zložitosti a namodelovať objekty inak ako 3D tlačou nevyrobiteľné.

CAD softvéry

3ds Max

3ds Max je profesionálny grafický program prevažne pre tvorbu 3D animácií, modelov a pod.

Formáty výstupných modelov: .3ds, .max

Typ modelovania: Objemové parametrické modelovanie a plošné modelovanie.

 

AutoCAD

AutoCAD je jeden z prvých modelovacích softvérov vôbec. Používa sa v rôznych odvetviach ako architektúra, strojárstvo a elektrotechnika.

Formáty výstupných modelov: .dwt, .dwg

Typ modelovania: Plošné modelovanie.

 

Fusion 360

Fusion 360 je aktuálne veľmi populárny softvér, pretože ponúka profesionálne nástroje, pričom licencia je pre študentov a menšie firmy zdarma.

Formáty výstupných modelov: .f3d

Typ modelovania: Plošné modelovanie.

 

Inventor

Inventor je veľmi rozšírený hlavne pre jeho užívateľskú jednoduchosť a pomerne nízku cenu za licenciu.

Formáty výstupných modelov: .ipt, .iam, .idw

Typ modelovania: Plošné modelovanie.

 

Onshape

Onshape je výhradne internetovo orientovaný CAD softvér, ktorý využíva cloudové úložiská na prácu so súbormi.

Formáty výstupných modelov: výhradne na cloude

Typ modelovania: Plošné modelovanie.

 

Creo

PTC Creo je ucelený balík softvérov, ktoré okrem modelovania ponúkajú aj mnoho iných profesionálnych nástrojov. Vo veľkej miere ho v súčasnosti využívajú automobilky.

Formáty výstupných modelov: .prt, .asm

Typ modelovania: Plošné modelovanie.

 

Rhino

Rhinoceros je všestranný nástroj vhodný prevažne pre tvarovo zložité objekty.

Formáty výstupných modelov: .3dm

Typ modelovania: Objemové parametrické modelovanie a plošné modelovanie.

 

SketchUp

SketchUp  je jednoduchý softvér vhodný pre začiatočníkov bez predchádzajúcich skúseností s 3D modelovaním.

Formáty výstupných modelov: .skp

Typ modelovania: Objemové parametrické modelovanie.

 

SketchUp

SketchUp je jednoduchý softvér vhodný pre začiatočníkov bez predchádzajúcich skúseností s 3D modelovaním.

Formáty výstupných modelov: .skp

Typ modelovania: Objemové parametrické modelovanie.

 

Solidworks

Solidworks je rozšírený prevažne v strojárstve pre jeho užívateľskú jednoduchosť a nižšiu cenu za licenciu ako napr. Creo.

Formáty výstupných modelov: .sldprt, .sldasm, .slddrw

Typ modelovania: Objemové parametrické modelovanie a plošné modelovanie.

 

Solid Edge

Solid Edge je pokročilý nástroj, ktorý obsahuje aj rôzne nadstavby pre správu životného cyklu výrobku.

Formáty výstupných modelov: .prt, .asm

Typ modelovania: Plošné modelovanie.

 

ZBrush

ZBrush je digitálny modelovací softvér určený pre voľné modelovanie.

Formáty výstupných modelov: .obj

Typ modelovania: Voľné modelovanie.

 

Zhrnutie:

Na trhu existujú desiatky profesionálnych softvérov pre 3D modelovanie. Je vhodné si najprv zodpovedať, pre akú technológiu výroby budeme prevažne modelovať.

Ďalej aké sú naše skúsenosti s 3D modelovaním a v neposlednom rade rozpočet. Licencia za špičkový balík modelovacieho softvéru sa totiž môže pohybovať až v desiatkach tisíc eur.

Dobrou správou je, že existujú aj bezplatné softvéry, s ktorými je možné dosahovať kvalitných výsledkov.