V súvislosti so strojárstvom reverzné inžinierstvo znamená tvorbu digitálneho 3D modelu na základe fyzickej predlohy.

Kedy reverzné inžinierstvo? Využíva sa hlavne na rekonštrukciu náhradných dielov a modelov, ku ktorým nemáme prístup k technickej dokumentácií alebo 3D modelu a rozhodli sme sa ich opäť vyrábať.

Prečo potrebujeme k výrobe 3D model? Ak bude diel vyrábaný 3D tlačou (aditívnymi technológiami), k výrobe budeme potrebovať práve 3D model.

Práve pri výrobe náhradných dielov je 3D tlač väčšinou najlacnejšia metóda výroby, vzhľadom na to, že k výrobe nepotrebujeme žiadne ďalšie výrobné nástroje a prípravky.

Ak model bude vyrábaný inou technológiou ako 3D tlačou, bude slúžiť ako zdroj tvarových referencií pre tvorbu výkresovej technickej dokumentácie (s využitím parametrických modelovacích softvérov).

Reverzné inžinierstvo odhaľuje ako bol diel pôvodne vyrobený a zvyčajne je potrebné zostavu kompletne demontovať. Diel po diely postupne tvoríme 3D modely.

V praxi je možné uplatniť niekoľko postupov reverzného inžinierstva:

1. Manuálne meranie,
2. Poloautomatické meranie dotykovou sondou,
3. Skenovanie povrchu laserom,
4. Optické 3D skenovanie povrchu,
5. CT skenovanie.

V tabuľke nižšie si vzájomne porovnáme rýchlosť, presnosť, cenu a použitie jednotlivých spôsobom merania:

Spôsob merania Rýchlosť Presnosť Cena Použitie
Manuálne meranie Pomalá Nízka Nízka Jednoduché telesá s nízkym počtom detailov a kolmými plochami
Meranie dotykovou sondou Pomalá Vysoká Vysoká Presné strojárske diely
Skenovanie povrchu laserom Rýchlá Priemerná Priemerná Zložité tvary s vyšším počtom detailov a nesymetrie
Optické skenovanie 3D povrchu Priemerná Vysoká Vysoká Väčšie tvarovo zložité telesá s vysokým počtom detailov
CT skenovanie Rýchlá Vysoká Veľmi vysoká Diely, kde je potrebná objemová rekonštrukcia vrátane dutín

Aj v našich službách ponúkame komplexné reverzné inžinierstvo. Stačí keď nás kontaktujete s tým o aký model máte záujem a poradíme Vám najvhodnejšiu možnosť, ktorú vieme aj realizovať.

Nech sa už rozhodneme pre ktorýkoľvek postup, veľká výhoda reverzného inžinierstva je v tom, že keď už máme repliku fyzického telesa v 3D modeli, vieme ho ďalej upraviť tak, aby bol napr. pevnejší, chemicky alebo mechanicky odolnejší, či už teda zmenou tvaru alebo materiálu.