personálny lízing pre priemysel

Personálny lízing

Personálny lízing

Základom je zabezpečenie potrebného množstva pracovníkov pre výkon prác vo vašej spoločnosti. Vaša spoločnosť hradí jeden krát mesačne celkovú fakturáciu (počet odpracovaných hodín pracovníkmi x hodinová fakturačná cena),  pričom Vám odpadnú starosti so mzdovou, personálnou agendou, náborom pracovníkov a pod.

O našich zamestnancov sa postaráme komplexne:
  • Mzda + motivačné príplatky
  • Všetky odvodové povinnosti vyplývajúce z legislatívy
  • Ubytovanie
  • Dopravu do zamestnania
  • Potrebné preškolenia zamestnancov
Výhody pre materskú firmu:
  1. Úspora finančných nákladov spojených s náborovou činnosťou
  2. Dlhodobé zaistenie pracovných síl (neustále dopĺňanie podľa požiadaviek firmy)
  3. Pružná regulácia pri kolísaní objemu výroby (pri znižovaní produkcie nemáte problémy s vyplácaním odstupného pre zamestnancov)
  4. Zníženie pracovnej záťaže kmeňových zamestnancov

Často kladené otázky

V spoločnosti i-industry pracuje mladý a dynamický tím inžinierov a konštruktérov z praxe. Svoju prácu si vážime a ponúkame Vám kvalitnú a dlhodobú spoluprácu. Sme flexibilní a otvorený novým spolupráciam.

V spoločnosti i-industry poskytujeme komplexné služby. Realizujeme výrobu s využitím až deviatich rôznych technológií, pričom navyše poskytujeme aj odborné poradenstvo a pomoc pri návrhu a dizajne týchto technológií. Podľa potreby ponúkame aj personálny lízing.

Vieme zaručiť odborné a spoľahlivé realizovanie Vašich projektov. S využitím našich technológií dokážeme pracovať s jednoduchými ako aj veľmi komplexnými zadaniami, na ktoré je potrebné využiť kombináciu rôznych technológií. Naše odborné know-how nám umožňuje vykonávať našu prácu rýchlo a kvalitne.

Zaujalo Vás to?

Dajte nám o sebe vedieť.

Zaujalo Vás to? Dajte nám o sebe vedieť