Dizajn a výroba vložiek pre vstrekovanie

Cieľom projektu bolo navhnúť konformné chladiace kanály, ktoré sú inak ako 3D tlačou nevyrobiteľné.

Materiál bol nástrojová oceľ, po výrobe kalená a popustená, aby bolo možné dosiahnuť požadovanú životnosť formy.

Zvolením optimálnej polohy týchto kanálov sme dosiahli zvýšenie efektivity výroby a celkovo zlepšenie procesu vstrekovania.

Kontaktujte nás: