3D skenovanie a výroba krytu

3D skenovanie, následne modelovanie a vo finálne výroba krytu na mieru na daný výrobok.